ENC princip rada

Share

encElektronska naplate cestarine je metoda bez kontaktne naplate. Transakcija je automatska između vozila opremljenog baterijski napajanim transponderom i posebnim komunikacijskim sustavom kratkog dometa (DSRC) sa antenom smještenom na naplatnoj stazi.

Na naplatnim postajama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za automatsku elektroničku naplatu. Na malim bočnim postajama su mješoviti prolazi na kojima se ENC čita pomoću antene, a na istim je omogućeno plaćanje i ostalim sredstvima plaćanja. Na stazama gdje nema montirane vanjske antene na nadstrešnici na stol blagajnika smještena je stolna antena kojom blagajnik ručno očita/kodira ENC. Stolna antena je kompaktne izvedbe namijenjene stolnoj upotrebi u zatvorenim prostorima.

KUPOVINA ENC UREĐAJA

Korisnikom ENC uređaja može postati svaka pravna ili fizička osoba, koja potpiše pristupnicu i plati naknadu za ENC uređaj, potvrdi primitak istog potpisom, te dostavi HAC-u svu dokumentaciju navedenu u pristupnici. Potrebnu pristupnicu moguće je podići na prodajnim mjestima HAC-a koja su objavljena na službenim Internet stranicama.

Danom potpisa pristupnice korisnik prihvaća prava i obveze iz Općih uvjeta ENC, a danom predaje ENC uređaja smatra se da je zaključen ugovor o HAC elektroničkoj naplati cestarine i od toga dana nastaje ugovorni odnos između HAC-a i Korisnika.

Korisnik postaje vlasnik ENC uređaja uz naknadu čiji je iznos određen važećom odlukom HAC-a na dan zaključenja ugovora i koja je sastavni dio Opčih uvjeta ENC. Korisnik prilikom preuzimanja za ENC uređaj s nosačem plača naknadu u iznosu od 122,00 kn te uplaćuje Pretplatu cestarine za svaki kupljeni ENC uređaj. Minimalni iznos pri jednokratnoj uplati pretplate za ENC s obračunatim popustom od 10% je u iznosu od 90,00 kn što predstavlja bruto iznos cestarine od 100,00 kn na pretplatnom računu korisnika.

KORIŠTENJE ENC UREĐAJA

Korisnik je ovlašten koristiti ENC uređaj za naplatu cestarine bez vremenskog ograničenja.
ENC uređaj može se koristiti kao elektronički medij za plaćanje cestarine na sljedećim autocestama: autocesta "Zagreb-Split", autocesta "Zagreb-Rijeka", autocesta "Bregana-Zagreb-Lipovac", autocesta "Zagreb-Varaždin-Goričan", naplatna postaja "Krčki most" i autocesta "Rupa-Rijeka".

Korisnik ENC uređaja može jedan ENC uređaj koristiti za više vozila odgovarajuće kategorije. U slučaju da Korisnik želi ENC uređaj koristiti za više vozila dužan je prilikom kupnje ENC uređaja kupiti i odgovarajući broj nosaća za svako vozilo po cijeni utvrđenoj u odluci HAC-a iz Općih uvjeta ENC-a.
Korisnik je dužan ENC uređaj koristiti samo za naplatu cestarine za onu kategoriju vozila koja je navedena u račun-otpremnici. Ukoliko se ENC uređaj koristi za naplatu cestarine veće kategorije vozila korisniku će HAC naplatiti razliku do punog iznosa cestarine bez popusta za tu kategoriju vozila, također HAC neče nadoknaditi preplačeni iznos cestarine ukoliko se ENC uređaj koristi za plaćanje cestarine za vozilo niže kategorije.
Ukoliko se ENC uređaj više od tri puta uporabi za plaćanje cestarine za veću kategoriju vozila od one za koju je odgovarajući ENC uređaj evidentiran HAC je ovlašten raskinuti ugovor.

ULAZ NA AUTOCESTU

Trake na malim naplatnim postajama opremljene ENC-om su hibridne trake. Kada ulaznoj hibridnoj traci priđe vozilo opremljeno ENC uređajem antena na nadstrešnici detektira ENC uređaj te na njega zapisuje potrebne podatke (vrijeme ulaska na autocestu i ulazna postaja). Davač kartica ne izdaje magnetsku karticu, a ako je magnetska kartica već pripremljena sprema se u poseban spremnik. Kad ulaznoj hibridnoj traci priđe vozilo koje nije opremljeno s ENC uređajem ili zbog neutvrđenog razloga antena na nadstrešnici ne detektira ENC, karticu če izdati davač kartica na koju se zapisuju podaci koji bi se inače zapisali na ENC uređaj.

PLAĆANJE CESTARINE

Naplata cestarine vozila je tipa STOP AND GO.

Kada se vozilo opremljeno ENC uređajem približava izlaznoj hibridnoj traci koja je opremljena ENC sustavom antena na nadstrešnici detektira prisutni ENC uređaj, čita pohranjene podatke, te ako je komunikacija uspješna, na display-u se prikazuje kategorija vozila, iznos cestarine, sredstvo plačanja te preostalo stanje na računu, brklja se diže i vozilo napušta izlazni trak.

Kada se približava vozilo opremljeno ENC uređajem, a ostvaruje pravo na besplatan prolaz, blagajnik bira ispravnu kategoriju vozila, vozilo opremljeno ENC uređajem se približava izlaznoj brklji ENC antena ga čita te se blagajniku na ekranu pojavljuje prozor za potvrdu registarske oznake. Kada blagajnik odabere i potvrdi registarsku oznaku brklja se podiže i vozilo napušta izlaznu stazu (ako je ENC ispravan). Na ekranu blagajne se prikazuje ulazna postaja, cijena (0,00 Kn) i poruka VOZILO HAC ( policija, invalidi...).

U slučaju kad se izlaznoj hibridnoj traci približava vozilo koje nije opremljeno OBU uređajem naplata cestarine če se izvršiti nekim od sredstava plačanja.

Ako se ENC ne može očitati odnosno vanjska antena ne prepoznaje ENC uređaj korisnik ga predaje blagajniku tada se podaci sa ENC-a (identifikacijski broj) unose ručno.

Ako se na ekranu pojavi poruka u crnoj listi to znači da je ENC na crnoj listi te je s njim nemoguče ostvariti prolaz. U tom slučaju blagajnik mora od korisnika zatraľiti drugo sredstvo plačanja.

Ako se na ekranu pojavi poruka neispravan ENC to znači da je ENC neispravan ili mu je istekao rok važenja te je s njim nemoguče ostvariti prolaz. U tom slučaju blagajnik mora od korisnika zatražiti drugo sredstvo plačanja.

Ako korisnik dođe s ENC-om na kojem nije upisana ulazna postaja na ekranu se pojavljuje prozor za unos ulazne postaje. U tom slučaju blagajnik postupa u skladu s pravilnikom za obavljanje naplate cestarine.

Kod plačanja OBU-om potvrda prolaska izdaje se isključivo na zahtjev kupca, pritiskom na tipkalo na naplatnoj kučici ili se traži od blagajnika na malim naplatnim postajama.

PLAĆANJE CESTARINE NA AUTOMATSKIM PROLAZIMA

Kada se vozilo opremljeno ENC uređajem približava izlaznoj automatskoj traci koja je opremljena ENC sustavom antena na nadstrešnici detektira prisutni ENC uređaj, čita pohranjene podatke, te ako je komunikacija uspješna, na display-u se prikazuje kategorija vozila, iznos cestarine, sredstvo plačanja te preostalo stanje na računu, brklja se diže i vozilo napušta izlazni trak.

U slučaju kad se izlaznoj automatskoj traci približava vozilo koje nije opremljeno ENC uređajem ili se ENC ne može očitati odnosno vanjska antena ne prepoznaje ENC uređaj korisnik pritiskom na tipkalo poziva voditelja smjene te se cestarina naplačuje nekim od sredstava plačanja.

NADOPLATA I PROVJERA STANJA NA RAČUNU

Za jedan Pretplatni račun fizičkim osobama, pravnim osobama i obrtnicima može se izdati više ENC uređaja. Svaki Korisnik fizička osoba, pravna osoba ili obrtnik može imati više pretplatnih računa od kojih se za svaki može izdati jedan ili više ENC uređaja. Nadoplate Pretplatnog računa su moguće samo na ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a.
Nadoplatu pretplatnog računa moguće je izvršiti putem narudžbenice (virmanski) ili gotovinom i to jednokratno MAESTRO i MASTERCARD karticama te obročno od 1-6 rata putem AMEX i DINERS kartica.


HAC Korisniku u trenutku kupnje ENC uređaja i uplate ili nadoplate Pretplatnog računa odmah ispostavlja račun koji iskazuje iznos naknade za ENC uređaj uvećan za PDV, i/ili iznos cestarine na sljedeći način: iznos cestarine, iznos popusta, iznos s obračunatim popustom iz kojeg se preračunatom stopom iskazuje PDV, odnosno naknada. Korisniku se prilikom korištenja ENC uređaja na Naplatnom mjestu obračunava cijena usluge prema relaciji korištenja autoceste.


Stanje pretplatnog računa trenutno je moguće provjeriti na besplatnom telefonu 0800-0422 ili na ovlaštenim prodajnim mjestima HAC-a. U svrhu pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima te koristeći najnovije tehnologije Hrvatske autoceste d.o.o. razvijaju "Portal Naplate cestarine HAC-a" gdje će korisnici korištenjem interneta moći pregledati stanje pretplatnih računa i korištene dionice plaćene putem pretplatnih proizvoda te postaviti parametre načina obavješćivanja o učinjenim troškovima pretplatnih proizvoda. Također planira se uvođenje SMS usluge nadoplate pretplatnog računa gdje će korisniku slanjem SMS poruke putem mobilnog uređaja biti omogućene dvije vrste usluge:
- nadoplata pretplatnog računa
- provjera stanja pretplatnog računa
Brzina implementacije ove usluge ovisi o mobilnim operaterima koji se moraju očitovati o eventualnim ograničenjima na način plaćanja putem mobilnih uređaja (zavisno o pretplatnom modelu ili neko drugo ograničenje).

HAC će do petnaestog dana tekućeg mjeseca izdati Korisniku izvod iz izvršenih transakcija po računu za prethodni mjesec.

Cijene goriva INA (18.06.2013)
Eurosuper BS 95
Eurosuper BS 95 Class
Eurosuper BS 98
Eurodizel BS
Eurodizel BS Class
Autoplin (UNP)
Autoplin - autocesta
 
Marka automobila
Mjenjač
Tip motora

Ukupno recenzija: 27